شرح وظایف نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان:

·   انجام گشتهای مستمر جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی اعم از آب ، هوا و خاک و انجام بازدیدهای ادواری به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی وتولیدی

·       انجام گشتهای مستمر جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه تخریب وتصرف  زیستگاهها و مناطق تحت مدیریت

·   نمونه برداری از منابع آلاینده محیط زیست جهت تشخیص نوع آلودگی با همکاری واحد آزمایشگاه اداره کل جهت مستند سازی و برخورد قانونی با متخلفین  .

·       بررسی  در مورد استقرار، تاسیس و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی ، کشاورزی و خدماتی .

·   مقابله با شکار و صید غیر مجاز ، تخریب محیط زیست و مسببین آلودگی زیست محیطی  و انجام اقدامات لازم در زمینه دستگیری متخلفین ذیربط و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات ذیصلاح قضایی مربوط .

·       نظارت بر انجام امور نگهبانی  و خدمات عمومی اداره شهرستان.

 

بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::