بسمه تعالی

 

متقاضیان دریافت مجوز صید و پروانه شکار می بایستی دفترچه شکار داشته باشند . اگر متقاضیانی دفترچه شکار نداشته باشند ، می بایست فرم دفترچه شکار را پر نماید و همراه بقیه مدارک ، جهت دریافت دفترچه و مجوز به ادارات شهرستانها مراجعه نمایند . ( تکمیل این فرم الزامی است )

فرم دفترچه شکار

*مدارک لازم برای صدوردفترچه شناسایی شکارچیان  ( ساچمه زنی )  :

 

- فتوکپی صفحه اول شناسنامه                             1 برگ

- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)                           1 برگ

- فتوکپی جوازحمل سلاح (پشت و رو)                 1 برگ

- عکس 4*3 تمام رخ                                          2 قطعه

- تکمیل فرم مربوط به متقاضیان صدوردفترچه

- اصل فیش بانکی به مبلغ 55000ریال به حساب 2170604444004 نزد بانک ملی

 

*مدارک لازم برای صدوردفترچه شناسایی شکارچیان  ( گلوله زنی  )  :

 

- فتوکپی صفحه اول شناسنامه                             1 برگ

- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)                           1 برگ

- فتوکپی جوازحمل سلاح (پشت و رو)                 1 برگ

- عکس 4*3 تمام رخ                                          2 قطعه

- تکمیل فرم مربوط به متقاضیان صدوردفترچه

- اصل فیش بانکی به مبلغ 165000ریال به حساب 2170604444004 نزد بانک ملی

 

 

 * مدارک مورد نیازبرای صدورپروانه شکار:

 

- فتوکپی صفحه اول شناسنامه                             1 برگ

- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)                           1 برگ

- فتوکپی جوازحمل سلاح (پشت و رو)                 1 برگ

- عکس 4*3 تمام رخ                                          2 قطعه

- اصل دفترچه شناسایی شکارچیان

- اصل فیش بانکی به مبلغ 460000ریال به حساب 2170604440001 نزد بانک ملی

 

 

·         لازم به ذکر است مدت اعتبار هر پروانه شکار   دو ماه  از تاریخ صدور می باشد

 

 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::