شادکام
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر
 
نام رئیس اداره :
عارف شادکام بداغ

نشانی :     رضوانشهر- خیابان امام (ره)- ابتدای بلوار امام رضا(ع)
تلفن : 44621768-013
نمابر : 44621767-013

 آدرس ایمیل : 
Mohitzist.rezvanshahr@yahoo.com

مناطق تحت مدیریت : فاقد مناطق چهارگانه – فقط دارای حفاظت شده 10% جنگلی

واحد های محیط بانی تابعه : دارای کانکس به عنوان پاسگاه نهالستان چوکا بودکه بعد از تشکیل اداره بعلت نزدیکی به اداره منحل گردید.

بخشهای اداره:
1-ریاست
2– بخش کارشناسی
3- بخش حقوقی
4- بخش اجرایی (یگان حفاظت)
5- بخش اداری و مالی