كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

شکی نیست که مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت  محیط زیست مفری است تا سیمای طبیعی و تاریخ طبیعی منطقه ، حفظ شده و  از این رهگذر نسل آینده بدون کم و کاست بتواند به تبار شناسی میراث خود بپردازد .

حفظ ذخایر ژنتیکی و اجازه دادن به عملکرد کم نظییر و دقیق فرآیند تنوع زیستی در پایه های  ژن ,گونه و زیستگاه تنها بخش کوچکی از کارکرد مناطق چهارگانه اند در سراسر دنیا امروزه ابعاد وسیعی چون زیبائی شناسی, امکان تولید علم و ایجاد پتانسیل ارتباط فرهنگها با یکدیگر به مناطق تحت حفاظت مرتبط شده اند .یکی  از مهمترین کارکرد های  نوین مناطق چهارگانه تولید علم است ,مناطق چهار گانه با بکر بودن ساختار خود امکان مطالعات وسیعی را بر روی شاخص های زیستی و روند تغییرات اکولوژیک در زیستگاهها فراهم می سازد . به همین دلیل هر ساله مراکز آموزشی و تحقیقاتی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان پروژه های تحقیقاتی متنوعی را بر روی مناطق چهارگانه اجرا نموده و از طرف دیگر به طور متناوب این مناطق تحت بازدید دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با محیط زیست قرار می گیرند.

یکی از مهمترین مناطقی که در این زمینه با استقبال موسسات آموزشی جهت بازدید دانشجویان مواجه می شود پناهگاه حیات وحش سلکه است که با تنوع کم نظیر گونه های گیاهی و پرندگان متنوع ، ویترین  مناسبی جهت آموزش و مشاهده ترکیب گونه ای این پرندگان در کشور است .

موسسات آموزشی و دانشگاههای سراسر کشور می توانند پس از  هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان نسبت به بازدید علمی از این مناطق اقدام نمایند . عکس های زیر مربوط به بازدید دانشجویان کارشناسی مرکز آموزش میرزا کوچک رشت می باشد .

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::