آزمایشگاه معتمد

قابل توجه صنایع بزرگ تولیدی و خدماتی مستقر در استان گیلان:

همانطوریکه مستحضرید باستناد بند الف ماده 61  قانون برنامه چهارم(دستورالعمل خود اظهاری
در پایش ) و مورد تنفیذی دربند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه ، کلیه واحد های تولیدی
، خدماتی ، زیر بنایی موظفند  نسبت به  انجام نمونه برداری  و اندازه گیری پارامتر های آلاینده 
توسط آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست اقدام نمایند . در این راستا تعدادی از
آزمایشگاههای موجود در سطح استان جهت همکاری  با سازمان حفاظت محیط زیست موفق  به
دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد  محیط زیست گردیده اند که  این آزمایشگاهها  شامل 
3
آزمایشگاه آب و فاضلاب شهری و روستایی استان گیلان و آزمون سلامت ایرانیان
در زمینه فاضلاب
 و یک آزمایشگاه پیرایه زیست گیلان در زمینه هوا  می باشند.

اسامی آزمایشگاههای معتمد

آزمایشگاههای معتمد موجود در سطح استان گیلان به شرح ذیل می باشد:

 


 

ضمنا" مسئولین محترم واحدهای صنعتی و خدماتی در صورتی که تمایل به عقد قرار داد خود اظهاری با  آزمایشگاههای معتمد خارج استان را دارند می توانند به سایت سازمان محیط زیست به آدرس www.doe.ir  مراجعه نموده و سپس در بخش معاونت محیط انسانی  بخش دفاتر تخصصی دفتر پایش فراگیر بخش آزمایشگاههای معتمد مراجعه نموده و لیست آزمایشگاههای معتمد سراسر کشور را در صورت لزوم انتخاب نمایند .

 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::