اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش
نام رئیس اداره :   علی درویشی
نشانی : اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش-کهنه گوراب – ساختمان دهداری املش شمالی
  تلفکس :   42743029-013
مناطق تحت مدیریت :
دارای مناطق آزاد اما با تنوع زیستی دارای مناطق کوهستانی – مرتعی – جنگلی و جلگه
با گونه های حائز اهمیت حیات وحش اعم از پرندگان و پستانداران
 
 بخشهای اداره :
1- محیط طبیعی    
2- محیط انسانی   
3- بخش حقوقی   
4- بخش اجرائی و گشت وکنترل مناطق
 
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::