نام و نام خانوادگی سرپرست معاونت فنی : منصور  سربازی

شرح وظایف معاونت فنی:
فعالیت ها و وظایف مربوط به حوزه معاونت فنی شامل
بومی سازی سیاستها، خط مشی ها و برنامه هایی است که در حوزه های تخصصی سازمان بر اساس اسناد بالادستی ، سند چشم انداز، قانون برنامه های ادواری توسعه و... بطور کلان تدوین شده است، میباشد.که بعضاً با بهره گیری و همکاری حوزه معاونت نظارت و پایش به عنوان بازوی اجرایی اداره کل قابل انجام است .

 همچنین راهبری دبیر خانه کارگروه های استانی محیط زیست نظیرکارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوا، مدیریت پسماند، آمایش سرزمین،گرد و غبار و سایر کارگروههای تخصصی و پیگیری اجرای برنامه های مربوطه نیز از وظایف کلان این حوزه محسوب می گردد..

 اداره محیط زیست انسانی

· تهیه و تدوین برنامه های پیشگیرانه و مقابله ای درخصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست در حوزه آب- خاک- هوا و تخریب محیط زیست و ارایه راهکارهای مدیریتی و کنترلی .

· بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارایه راهکار جهت استفاده بهینه از آن

· بررسی و مطالعه در زمینه روشها و فناوریهای نوین بازیافت و دفع و دفن پسماندها وهمچنین فناوری هایی که منجر به تولیدات با پسماند کمتر خواهد شد

· تجزیه و تحلیل(کمی و کیفی) داده های ماخوذه از مراکز و ایستگاههای پایش لحظه ای و غیر لحظه ای ارایه شده توسط معاونت نظارت و پایش .

· بررسی و اعلام نظردرخصوص پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی استان و پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص استقراروادامه فعالیت واحدها ی صنعتی ، تولیدی و خدماتی مطابق با ضوابط ومقررات ذیربط.

· مطالعه ، تحقیق و بررسی در زمینه چگونگی بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه ای شامل طرحهای در دست  بهره برداری در حال اجراء و در دست مطالعه

· همکاری با ستاد در زمینه تعیین سیاستهای مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و ارزیابی راهبردی آنها به منظور تعیین الگوهای مدیریتی با همکاری واحد های ذیربط

· پیگیری برنامه ها و طرح های توسعه ای- موضوعی استانی در چارچوب نظام ارزیابی راهبردی محیطی جهت ابلاغ به معاونت نظارت وپایش وادارات تابعه به منظور نظارت لازم.

· ارزیابی توان اکولوژیکی زیستگاهها و مناطق  استان وارتقای سطح کمی وکیفی مناطق .

· همکاری با ستاد در زمینه کنوانسیون های بین المللی و پروتکل ها.

 اداره  محیط زیست طبیعی

· مشارکت در تهیه طرح  های مدیریت  جامع وتفضیلی مناطق  ، زیستگاههای خشک و بیابانی ، جنگلی ، مرتعی و کوهستانی و مدیریت غارها.

· بررسی ظرفیت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش جهت اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول.

· بررسی و شناسایی منابع اکولوژیکی موجود دراستان با استفاده از روش های مختلف شناسایی منابع از جمله : آمار برداری ، نمونه برداری ، استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی .

· نقشه سازی منابع شامل نقشه های : اقلیم ، هیدرولوژی ، شکل زمین ، زمین شناسی ، خاک ،‌ پوشش گیاهی ، زیستگاهها و جانوران

· انجام بررسی های بیولوژیکی و اکولوژیکی و بررسی های لازم درباره عادات و رفتار ، تولید مثل و شناسایی گونه های مختلف حیات وحش .

· انجام بررسیهای لازم و جامع در زمینه های شناسایی ، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی جمعیت ، نرخ زادآوری ، بررسی عادات و رفتار ، شرایط زیستی و سایر پارامترهای زیست شناختی گونه های مختلف پستانداران پرندگان /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان  به منظور مشخص نمودن وضعیت جمعیت  گونه های مختلف در استان و نیز اعلام گونه های قابل بهره برداری ، نادر ، در خطر انقراض و گونه های آسیب رسان براساس سرشماری و آمارهای دریافتی از معاونت نظارت و پایش

· انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور شناسایی عوامل تهدید و کاهش جمعیت پستانداران وحشی پرندگان وحشی /گونه های آبزیان و خزندگان ودوزیستان  استان به تفکیک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مدیریت)

· انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور اعلام ممنوعیت و محدودیت های مکانی ، زمانی و گونه ای از منابع حیات وحش استان

· تجهیز ،ساماندهی ومدیریت موزه تاریخ طبیعی وتنوع زیستی  استان.

· شناسایی و رده بندی ، تبارشناسی و دیرینه شناسی فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی.

· شناسائی جمعیتهای گیاهی درمعرض تهدید در زمیته های تنوع زیستی وذخائر ژنتیکی استان و اجرای راهکارهای ارائه شده

· همکاری با ستاد در تهیه وآماده سازی  مجموعه های مرجع و نمایشگاهی در زمینه رستنیها ( نمونه های هرباریومی ، بذر، چوب ، نمونه های  سه بعدی و ...) ، جانوران ( نمونه های اتاله شده ، تاکسیدرمی شده ، الکلی و ...) ، نمونه های سنگ ، کانی ، فسیل های گیاهی و جانوری .همچنین نمونه های بیولوژیک و بانک ژن .

· همکاری با ستاد در زمینه کنوانسیون های بین المللی و پروتکل ها.

اداره محیط زیست دریایی

· همکاری در اجرای طرح ها و برنامه های ملی و منطقه ای و بین المللی حوزه محیط زیست دریایی.

· نظارت براستقرار مناسب انواع صنایع، خدمات و سازه ها در سواحل و دریا

· حفاظت گونه های آسیب پذیر در معرض خطر و در معرض انقراض و زیستگاههای آن در مناطق ساحلی و دریایی ( شامل تمامی گونه های لاک پشتهای دریایی ، ماهیان خاویاری ، دلفین ها و نهنگ ها و ...... ) .

· بررسی گونه های مهاجم ناشی از آب توازن و تکثیر و پرورش گونه های وارداتی و تهدیدات اکولوژیک مربوطه و نحوه مقابله با آن .

· بررسی مرگ و میر آبزیان خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر ناشی از شکوفایی پلانکتونی و سایر آلودگی ها و تدوین برنامه های کاهش عوامل موثر .

· شناسایی و بررسی تغییرات پراکنش و تراکم جمعیت گونه­های جانوری و پوشش گیاهی مناطق ساحلی

· بررسی نحوه رسوبگذاری ویا فرسایش در سواحل ، خشک کردن دریا وتغییر مورفولوژی نواحی سواحلی ( مرداب های مانگروها ، مارش­های شور ، خورها و .... ) .

· مطالعه و بررسی منابع آلوده ساز دریاها و زیستگاههای دریایی با منشاء زمینی و دریایی بمنظور جلوگیری از  ورود بیش از استاندارد آلودگی ها به محیط های دریایی .

· بررسی و مطالعه کامل مناطق ساحلی در راستای اجرای مدیریت زیست‌بومی مناطق ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و خزر

· بازسازی مناطق و زیستگاههای حساس ساحلی و دریای آسیب دیده.

· همکاری با ستاد در زمینه کنوانسیون های بین المللی و پروتکل ها