اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود

نام رئیس اداره:سید امین نجات
نشانی: لنگرود – خیابان کشاورز- کوی ولایت – اداره حفاظت محیط زیست لنگرود
تلفن: 42546500-013
نمابر: 42533040-013
                                                                                   
مناطق تحت مدیریت: -

واحد های محیط بانی تابعه: پاسگاه سر محیط بانی چمخاله

بخش های اداره:
1- واحد کارشناسی
2- دبیر خانه
3- روابط عمومی
4- مالی و تدارکات

 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::