اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار

نام رئیس اداره : بهروز  آژ

نشانی : گیلان – رودبار – جنب پارک چمران – اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار

تلفن  : 34623044-013
فکس : 34623044-013
آدرس ایمیل : roodbardoe@gmail.com


مناطق تحت مدیریت : حوزه استحفاظی شهرستان رودبار

واحد های محیط بانی تابعه: پاسگاه محیط بانی داماش

بخشهای اداره :
1-محیط انسانی
2– محیط طبیعی
2 – حقوقی
3– روابط عمومی