نام و نام خانوادگی  سرپرست اداره آموزش و پژوهش: امیر قزل حسینی                                           

شرح وظایف آموزش و پژوهش:

·          اجرای برنامه آموزش همگانی و ترویج فرهنگ محیط زیست .

·          نظارت بر انتشار آثار و تالیفات با موضوعات مختلف محیط زیست در حوزه فعالیت های اداره کل و نیاز سنجی آن.

·    تهیه و تولید منابع آموزشی (نوشتاری شنیداری - دیداری ) برای گروههای مخاطب ،براساس نیازهای آموزشی با  بهره گیری از شیوه های نوین.

·          بهره گیری ازموزه ها و نمایشگاههای تنوع زیستی جهت آموزش و تنویر افکار عمومی.

·          انجام طرحها و پروژه های افکارسنجی جهت بررسی میزان تاثیرگذاری آموزش های ارائه شده به گروههای مخاطب.

·          جلب مشارکت مردمی و ساماندهی فعالیت سازمان های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست استان .

·    نیاز سنجی و تعیین اولویتهای مطالعاتی و پژوهشی در حوزه محیط زیست با توجه به ضرورت ها و نیاز های استانی با همکاری معاونت های تخصص و تلاش در زمینه تصویب طرح ها و پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استان وسازمان .

·          انتشار نتایج و دستاوردهای طرح ها و پرورژ های پژوهشی-گزارش سالانه محیط زیست استان

·          تشویق و حمایت از محققان و فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست  استان (جایزه ملی محیط زیست)

·          همکاری  با ستاد در بهره گیری ازفناوریهای نوین محیط زیست  و بکارگیری آن در  مدیریت منابع و حفاظت.

·          توسعه و تجهیز کتابخانه اداره کل با رویکرد گردآوری منابع علمی تخصصی و اشاعه اطلاعات سازمان یافته به مراجعین.

·    ساماندهی امور مربوط به نیازهای سخت افزاری ، نرم افزاری ، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای اداره کل  اعم از نصب و راه اندازی، طراحی نرم افزارها، عیب یابی و رفع نواقص در بستر شبکه ارتباطی، پشتیبان گیری( back up)از پایگاههای اطلاعاتی.

·          تشکیل هسته مشورتی و علمی-پژوهشی یا همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان.

·          تشکیل بانک اطلاعات پژوهشی استان.