اداره کل محیط زیست استان گیلان
  •    
  •   اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان مجموعا 5/213467 هکتار از اراضی استان را تحت عناوین گوناگون تحت مدیریت دارد. طبقات حفاظتی استان تحت 5 طبقه شامل مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مناطق شکار ممنوع به شرح زیر مدیریت می شوند:
  • اولین طبقه مناطق حفاظت شده است که شامل 5 منطقه سیاه کشیم , لیسار , سرولات و جواهر دشت , گشت روخان و سیامزگی و سیاهرود رودبار می باشد . از این مقدار 36357 هکتار معادل 47/2% سطح استان منطقه حفاظت شده و 89058 هکتار را مناطق ده درصد جنگلی حفاظت شده که 05/6 % استان را تشکیل داده است .
  • در طبقه بعدی پناهگاههای حیات وحش شامل مناطق سلکه , سرخانکل , امیر کلایه , لوندویل و چوکام با مجموع مساحت 7/3291 هکتار و 22/0 % استان قرار دارند .
  • مناطق شکار ممنوع با وسعت 81497 هکتار شامل مناطق اشکورات , اژدها بلوچ , دیلمان و درفک , ناو اسالم , چاف و استیل عباس آباد است که 53/5 % استان را از آن خود ساخته اند.
  • اثر طبیعی ملی سوسن چلچراغ و سرو کهنسال هرزویل با مجموع مساحت 3600 متر مربع طبقه دیگری از مناطق تحت مدیریت است.
  • و نهایتاً پارک ملی خشکی – در یایی بوجاق با وسعت 3266 هکتار به عنوان اولین پارک ملی خشکی دریایی کشور در حوزه استحفاظی استان قرار گرفته است.
  • اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان دارای 4 بخش مجزا بصورت معاونتهای محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی، واحد محیط زیست دریایی و معاونت اداری و مالی است که مجموعا در استان دارای 400 نفر پرسنل است.
  • واحدهای شهرستانی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان:
  • با تلاش بعمل آمده خوشبختانه در تمامی 16 شهرستان استان گیلان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دائر و فعال گردیده است علاوه بر اینها تعداد 21 واحد محیطبانی و سرمحیطبانی به حفاظت از عرصه های طبیعی استان اعم از پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و نیز تالابها و عرصه های ساحلی و جنگلی استان مشغولند.

 
به نظر شما اداره کل محیط زیست گیلان تا چه میزان در بهبود شرایط زیست محیطی استان موفق بوده است؟
   
1.کم
2.بهتر از گذشته
3.خیلی خوب


از تا

بيشتر