.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت
نام رییس اداره : اصغر خودکار

نشانی : رشت-انتهای خیابان رسالت - ساختمان اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان - طبقه همکف

تلفکس : 33833928-013

e-mail :

نام پاسگاه : پاسگاه محیط بانی سیار سراوان

خدمات قابل ارائه:
     -  صدور پروانه شکار و صید و دفترچه شناسایی شکارچیان
     -  انجام بازدید استقرار از صنایع و صدور مجوزات استقرار
     -  انجام بازدیدهای پایشی از واحدهای صنعتی جهت جلوگیری از آلودگی ها
     - گشت و کنترل به منظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و تخلفات شکار و صید 
      - خدمات مشاوره ای در خصوص نحوه فعالیت صنایع 
    -  بازدید در خصوص شکوائیه های زیست محیطی و ...
بخشهای اداری :
ریاست بخش کارشناسی- بخش حقوقی- بخش اجرایی (یگان حفاظت)
بيشتر
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال