پرسشهای متداول
سه شنبه 6 تير 1391 آیا پرندگان مهاجر در تالاب انزلی زاد آوری می کنند؟
بله. پرستوی دریایی، حواصیل ها و در مواردی یلوه ها (چنگر)
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ