پرسشهای متداول
سه شنبه 6 تير 1391 آیا پرنده مهاجری وجود دارد که در تابستان به استان مهاجرت کند؟
بله. خوتکای پر سفید که در تابستان به تالاب های استان خصوصا تالاب انزلی مهاجرت می کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ