اخبار
87
1396/1/28 دوشنبه آغاز سرشماری قرقاول در آستانه اشرفیه

با توجه به فرارسیدن فصل بهار و زادآوری پرنده قرقاول ، سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاههای شهرستان شروع و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه با بهره گیری از کارشناسان و محیط بانان اداره با حضور میدانی در زیستگاههای پرنده و از طریق مشاهده مستقیم و ثبت آوای پرنده نر در سپیده دم و اوایل صبح به سرشماری پرنده قرقاول و برآوردتقریبی جمعیت این پرنده می پردازند .
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان این پرنده در حاشیه جنگلهای پهن برگ  ، باغات چای و مرکبات و بوته زارها و.... زندگی می کند که در شهرستان آستانه اشرفیه در ایستگاه کیسم چهارده، امشل، جنگل های صفرابسته و انبارسر و روستای کورکاءمشاهده شده اند.
انجام سرشماری و برآورد جمعیت گونه های شاخص جانوری در راستای اجرای شاخص های ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست و سند برنامه راهبردی محیط زیست در شهرستان انجام می گیرد و پایش زیست محیطی مستمر ، ارزیابی زیستگاهها و برآورد تقریبی جمعیت حیات وحش نقش موثری در برنامه ریزی اصولی مدیریت زیستگاهها و ارتقای سطح حفاظت مناطق و پایداری زیست بومها ایفا می نماید .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ