مديران ادارات شهرستان ها

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا:   مصطفي فلاح مجاور  09112376399

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل :   لطيف جواهر دشتي 09111443800

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن :   محمدرضا روشني       09111822642

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش :    عارف شادكام         09113824145

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر :   اكبر ميغي       09111830512

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی :  احسان هاديپور    09111383410

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه :  جعفر ميرزايي 09113327590

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت :      حمزه عشوري     09113816095

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان :      علي اميري     09112399028

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود :    سيد امين نجات   09376464372

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر:    علي محمدپور     09112424255

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش :    علي درويشي      09119432817

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال:‌   رامين زراعتي      09112399032

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا : علي اصغر آزاد  09113825852

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار: رامين حسين زاده      09360664241

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت :      رضا زماني        09113380278

اداره و نظارت و پايش تالاب انزلي       :    سمانه  قرباني        09113337292

 
سال 1399  سال جهش توليد