.
مدیر کل
5
نام و نام خانوادگی مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان:
قربانعلی محمد پور


تلفن تماس : 33841700 - 33827040


سوابق اجرایی :
- کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان( 2 سال)
- کارشناس اداره کل نظارت و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- مسئول پاسخگویی به شکایات دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- مسئول ارتباطات مردمی معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان
- عضو کمیته تحقیق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان حفاظت محیط زیست
 - عضو کمیته تحقیق هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شماره یک سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 -عضو کمیته کمیته نیروی انسانی ( انتصابات ، تغییر محل جغرافیایی خدمت ، مأموریت ، انتقال و استعفا ) سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- رئیس کمیته خدمات عمومی در فضای رقابتی استان همدان
- عضو هیأت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری استان همدان در سال 1392
- رئیس دبیرخانه منطقه ای سومین جشنواره ملی محیط زیست درآموزه های رضوی منطقه 4 کشور
- کمیته پسماندهای کشاورزی ، سموم و آفت کش های مرکز تحقیقات مواد زائد جامد پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
سوابق تحصیلی و علمی :
-  دکتری آلودگی محیط زیست
- کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست
- کارشناسی مهندسی محیط زیست
- مدرس دانشگاه
- مشاروه پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد مرتبط با حوزه محیط زیست(3عنوان)
- ارائه 5مقاله زیست محیطی ملی و بین المللی
تألیف و ترجمه:
- تألیف کتاب مهندسی محیط زیست شهری
- تألیف کتاب شورا و محیط زیست (در دست چاپ)
- ترجمه مجله 1995،46.vol ، unasylva
 -
تألیف کتاب درآمدی بر اکولوژی و چالشهای محیط زیست( در دست چاپ)
- تألیف کتاب مبانی و چالشهای زیست محیطی در ایران(در دست چاپ)
افتخارات :
- کسب عنوان پژوهشگر برتر اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان در سال 1388
 - کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد در بین ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای کشور توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در سال1393
- کسب عنوان مدیرکل نمونه سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1393
 - کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد در بین ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای کشور توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان  گيلان در سال1393 
سال 1398  سال رونق تولید