اخبار اسلایدر
1398/4/19 چهارشنبه
کسب مقام برتر توسط اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برای چند مین سال متوالی

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان موفق به کسب رتبه اول و دوم به ترتیب در شاخص های عملکردی اختصاصی  و عمومی در بین ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست شد.  

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان موفق به کسب رتبه  اول و دوم به ترتیب در شاخص های عملکردی اختصاصی وعمومی  سال 97 در بین ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست شد.

قابل ذکر است اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در سال های اخیر بار ها رتبه اول و دوم شاخص های عملکردی اختصاصی وعمومی  را در بین ادارات کل استانی سازمان حفاظت محیط زیست  کسب نموده است.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir