اخبار اسلایدر
1397/10/22 شنبه
عامل انتشار دود و آلودگی هوا در آستانه اشرفیه به مرجع قضایی معرفی شد

در پی گشت وکنترل شبانه وپایش مناطق  وپیگری گزارش های مکرر مردمی مبنی بر  انتشاردود غلیظی در سطح شهر آستانه پس از گشت و شناسایی جهت یافتن منبع کانونی دود، عاملانتشار دود و الودگی هوا در منطقه شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان جعفر میرزایی رییس محیط زیست استانه اشرفیه با اعلام این خبر گفت با عنایت به گزارش های مردی و شکایات پی در پی اهالی مشاهده  شد  فردی به هویت معلوم به اتفاق همسرش که ساکن خیابان استقلال استانه اشرفیه هستند روزانه با انتقال و دپوی  حجم زیادی از پوست بادام در محل  مذکور بصورت شبانه اقدام به آتش زدن ضایعات می نمایند که این عمل باعث  انتشار دودغلیظی در کل سطح شهر وحاشیه شهر می شده است بطوری که نفس کشیدن برای ساکنین دشوار می گردد .لذا پس از بررسی وتحقیق بیشتر بجهت جلوگیری از انتشار دود بیشتر با آتش نشانی تماس گرفته شد تا نسبت به خاموش نمودن آتش اقدام  نمایند همچنین بجهت حفظ آثار جرم تهدید علیه بهداشت عمومی با حضور یگان 110 وآتش نشانی وسایر شاهدین ومطلعین محلی  صورتجلسه مشترک انجام شد

قابل ذکر  این که تخلف مذکور  مسبوق به سابقه می باشد ولی بدلیل مخفی کاری قابل تشخیص وشناسایی نبوده است.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir