اخبار اسلایدر
1398/2/25 چهارشنبه
صدور حکم تادیبی دادگاه عمومی کوچصفهان برای متهم سگ آزاري

شخصی که در یک اقدام غیر انسانی سگ شکاری خود را مورد آزار و اذیت قرار داده بود ،با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به طی دوره آموزشی  6 ماهه یادگیری شیوه ارتباط مناسب و احترام به حقوق حیوانات محکوم شد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان،فردی که در یک اقدام غیر انسانی سگ شکاری خانگی خود را مورد آزار و شکنجه قرار داده بود؛ پس از دستگیری با حکم دادگاه عمومی کوچصفهان ملزم شد تا با حضور هفتگی در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به مدت شش ماه آموزش های مربوط به شیوه رفتار و نگهداری مناسب و همچنین رعایت حقوق حیوانات را فراگیرد.گزارش نحوه حضور متهم و آموزش ها ،به صورت ماهانه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به مرجع قضایی مربوطه ارسال خواهد شد.

قابل ذکر است روابط عمومی محیط زیست گیلان از دستگاه قضایی بخش کوچصفهان به دلیل توجه ویژه به این پرونده و برخورد قاطع با متخلفین جرایم محیط زیستی تشکر می کند.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir