اخبار استان
1398/4/19 چهارشنبه
برگزاري جلسه برنامه ريزي جمع آوري و امحاء گونه مها جم سنبل آبي از زيستگاههاي استان  

جلسه "برنامه ريزي جمع آوري وامحاء گونه هاي مهاجم سنبل آبي از زيستگاههاي استان " در محل سالن امام رضاي  اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان برگزارشد.

روابط عمومي حفاظت محيط زيست گيلان بااعلام اين خبر گفت : دراين جلسه كه بارياست منصورسربازي معاون فني اداره كل وبا حضور روساي ستادي ،فرمانده يگان ،مسئولين ادارات شهرستانها ي بندرانزلي ، لنگرود ، رشت و صومعه سرا وساير مسئولين ستادي برگزارشد ، در ابتدا منصورسربازي با بيان اين كه  فرارسيدن فصل گرما وسرعت جريانات آبي ،گسترش سنبل آبي را با سرعت بيشتري همراه كرده است  و مقابله اصولي وبرنامه ريزي شده اي براي كنترل را مي طلبد ، از روساي شهرستانهاي مربوطه خواست ضمن ارائه گزارشي از وضعيت اين گونه مهاجم  در شهرستان خود 'پيشنهادات و راهكارهاي عملي را ارائه نمايند .  

در پايان وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون موانع و امكانات موجود ونحوه برنامه ريزي ‘مصوبات جلسه به تاييد اعضا رسيد  .

براساس مصوبات جلسه ، هماهنگي با  استانداري  ، پدافند غير عامل ، بسيج ،سازمانهاي مردم نهاد وساير دستگاههاي اجرايي براي همكاري در عمليات مبارزه با گونه هاي مهاجم ، همچنين آگاه سازي مردم از وضعيت تهاجمي گياه و خساراتي كه متوجه تالاب خواهد شد مقررشد.

سنبل آبي گونه بيگانه است و به علت سرعت بالاي تكثير و گسترش آلودگي توسعه اقتصادي و رفاه انسان را تهديد مي كند و با جذب زياد عناصر غذايي و نور در رودخانه ها به توده حجيم و متراكم تبديل و با كاهش اكسيژن و نور و ترشح تركيبات سمي باعث نابودي موجودات زنده مي شود.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir