.
فرم صنایع سبز
1391/8/3 چهارشنبه فرم صنایع سبز

بسمه تعالی

 

صنعت یا واحد خدماتی که سالی یک بار توسط سازمان حفاظت محیط زیست در صورت رعایت شرایط زیر به عنوان صنعت سبز یا واحد خدماتی سبز معرفی می گردد .

1-    رعایت استانداردهای آب ، خاک ، هوا و صوت طبق دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست

2-    استفاده بهینه از مصرف سوخت و انرژی

3-    عدم قرارگیری نام واحد در لیست صنایع آلاینده

4-    برخورداری از فضای سبز مشجر و مفید

5-    انجام خود اظهاری در پسماند و پساب

 

جهت دریافت فرم صنعت سبز و خدمات سبز بر روی لینک ها کلیک نمایید :

 

صنعت سبز

 

خدمات سبز

سال 1398  سال رونق تولید