.
فرصت های زیست محیطی
1391/11/24 سه‌شنبه


مدیریت  صحیح محیط زیست زمانی پیاده خواهد شد که منابع بطور سودمند برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد وبه دلیل نقش اکولوژی در تعادل اکوسیستم ها این منابع مورد حمایت وحفاظت واقع می شوند. مدیریت ناکارآمد وقتی نمایان می شود که به دلیل تقاضای زیاد برای تولید واستفاده بیش از حد ویا عدم حفاظت درست از منابع  که پایه واساس اکولوژی برای اکوسیستم های جهانی ومحلی به شمار می روند مورد کاربری غیر متعارف واقع شوند.

گرچه مفهوم فرصت های زیست محیطی از تلفیق مفاهیم اقتصاد، مدیریت، محیط زیست واصول پایداری نشات می گیرد وفرصت های زیست محیطی زمانی جذابیت پیدا می کند که منابع به روش پایدار وجهت بر آورد نیازهای اجتماعی در کنار حفاظت وتعادل اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت این فرصت ها تبدیل به تهدید شده و منابع زیست محیطی تباه خواهد شد .

موقعیت جغرافیایی استان گیلان از یک سووقراگیری بین دریای خزر وارتفاعات البرزووجود اکوسیستم های ساحلی،تالابی،جنگلی ومرتعی ازسوی دیگر ویژگی خاصی به این استان بخشیده که می توان از این مواهب خدا دادی استفاده مطلوب برای توسعه پایدار استان بعمل آورد وچنانچه مدیریت بهینه وپایداردر استان اعمال نگردد فرصت ها موجود به تهدید بدل خواهد شد که مسلما با توجه به مشکلات زیست محیطی موجود در استان چنانچه کار سزاواری انجام نگیرد،فردا دیر ونسل امروز پاسخگوی پرسش های نسلهای آتی خواهند بود؟

باعنایت به مقدمه مختصر فوق به فرصت ها  محیط زیست استان فهرست وار اشاره میگردد.
         فرصتها :

-         قابلیت توسعه گردشگری.

-         توسعه اکوتوریسم(طبیعت گردی).

-         توسعه صنایع پاک وسازگار با محیط زیست استان.

-         استفاده از تکنولوژی روز جهت بازیافت زباله استان.

-         استفاده چند منظوره از اراضی کشاورزی وآبندانهای استان.

-         بازیافت پسآبهای خانگی،شهری،صنعتی وکشاورزی واستفاده در چرخه تولید.

-         توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی.

-         توسعه کشاورزی زیستی سازگار با محیط زیست.

 

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید