.
آزمایشگاه
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
سال 1399  سال جهش توليد
logo
آزمایشگاه
غیر خود اظهاری؛ فرآیند انجام کار :

-          برنامه ریزی جهت پایش مستمر

-          نمونه برداری از ایستگاههای تعیین شده در رودخانه ها و خروجی فاضلاب و دودکش صنایع و واحدهای خدماتی آلاینده

-          انجام آنالیز و آزمایشات مورد نیاز بر روی نمونه های برداشت شده

-           مقایسه نتایج آنالیز رودخانه ها و آبهای طبیعی با استانداردهای زیست محیطی و تجزیه و تحلیل داده ها

-          نتایج حاصله جهت اقدامات بعدی به اداره نظارت و پایش ارسال می گردد.

آزمایشگاه معتمد ؛ فرآیند انجام کار :

     دانلود فایل

خود اظهاری ؛ فرآیند انجام کار :

دانلود فایل

پایش لحظه ای ؛ شیوه نامه:

دانلود فایل نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم ( آنلاین ) بر روی منابع آلاینده محیط زیست

           دانلود جدول پارامتر های الزامی جهت پایش پیوسته و لحظه ای نیروگاه ها

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید