معرفي اداره كل
1391/4/5 دوشنبه اداره کل محیط زیست استان گیلان
  •    
  •   اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان مجموعا 5/213467 هکتار از اراضی استان را تحت عناوین گوناگون تحت مدیریت دارد. طبقات حفاظتی استان تحت 5 طبقه شامل مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مناطق شکار ممنوع به شرح زیر مدیریت می شوند:
  • اولین طبقه مناطق حفاظت شده است که شامل 5 منطقه سیاه کشیم , لیسار , سرولات و جواهر دشت , گشت روخان و سیامزگی و سیاهرود رودبار می باشد . از این مقدار 36357 هکتار معادل 47/2% سطح استان منطقه حفاظت شده و 89058 هکتار را مناطق ده درصد جنگلی حفاظت شده که 05/6 % استان را تشکیل داده است .
  • در طبقه بعدی پناهگاههای حیات وحش شامل مناطق سلکه , سرخانکل , امیر کلایه , لوندویل و چوکام با مجموع مساحت 7/3291 هکتار و 22/0 % استان قرار دارند .
  • مناطق شکار ممنوع با وسعت 81497 هکتار شامل مناطق اشکورات , اژدها بلوچ , دیلمان و درفک , ناو اسالم , چاف و استیل عباس آباد است که 53/5 % استان را از آن خود ساخته اند.
  • اثر طبیعی ملی سوسن چلچراغ و سرو کهنسال هرزویل با مجموع مساحت 3600 متر مربع طبقه دیگری از مناطق تحت مدیریت است.
  • و نهایتاً پارک ملی خشکی – در یایی بوجاق با وسعت 3266 هکتار به عنوان اولین پارک ملی خشکی دریایی کشور در حوزه استحفاظی استان قرار گرفته است.
  • اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان دارای 4 بخش مجزا بصورت معاونتهای محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی، واحد محیط زیست دریایی و معاونت اداری و مالی است که مجموعا در استان دارای 400 نفر پرسنل است.
  • واحدهای شهرستانی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان:
  • با تلاش بعمل آمده خوشبختانه در تمامی 18 شهرستان استان گیلان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دائر و فعال گردیده است علاوه بر اینها تعداد 21 واحد محیطبانی و سرمحیطبانی به حفاظت از عرصه های طبیعی استان اعم از پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و نیز تالابها و عرصه های ساحلی و جنگلی استان مشغولند.
 
بيشتر
نمودار اداري
سال 1400 سال توليد ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها