.
متون عمومي
1391/8/2 سه‌شنبه

نام تشکل : پیشاهنگان سبز

نام و نام خانوادگی مدیرعامل : بهرام احمدی

اهداف تشکل :

1-نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق محیط زیستی در جامعه با نگاهی ویژه به کودکان به عنوان پایه گذاران جامعه فردا .

2-ایجاد الگوی کار مشارکتی در جامعه و به خصوص سازمانهای غیر دولتی در جهت افزایش سرمایه های اجتماعی .

3-افزایش توانمندی های زنان جامعه جهت دستیابی به توسعه پایدار .

4-تغییر نگرش سنتی مدیران نسبت به محیط زیست و در الویت قراردادن توجه اساسی به این پدیده در اذهان ایشان  .

5-مبارزه با نگرش تقابل ( اقتصاد و محیط زیست ) و ترویج دیدگاهی متعادل به این دو مقوله در کنار یکدیگر و پایه ریزی (اقتصاد محیط زیست ) .

6-جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق در باره عوامل آلاینده و اعلام راه حل های عملی برای آنها .

7-انتشار کتاب ، نشریه ، مقاله ، بروشورهای راهنما ، پوسترهای آموزشی و نوارهای هشداردهنده برای افزایش علاقمندی به حفظ محیط زیست .

8-جلب مشارکت های مردمی بویژه نوجوانان و جوانان در راستای حفظ محیط زیست .

9-تشکیل کارگاهها ، گردهمایی ، کنسرت ها ، نمایش ها ، مسابقات ، نمایشگاهها و تاتر برای افزایش آگاهی عمومی از اخلاق محیط زیستی .

10-ایجاد صندوقی به نام صندوق توسعه پایدار جهت ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به توسعه پایدار .


نشانی : ماسال- خیابان ولیعصر-موسسه هزار دستان

شماره تلفن : 09118199776  -    01824821429

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید