.
متون عمومي
سازمانهای مردم نهاد (سمن )


آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن  

محدوده جغرافیایی فعالیت

(فراملی، ملی، استانی، شهرستان)

مرجع ثبت

تعداد اعضا

زمینه فعالیت تخصصی

 ( تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها، طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان، دریایی و...)

نام مسئول

نام سازمان مردم نهاد

ردیف

paymanbazdidetehrani@yahoo.com

01333112412

09112362141

استان گيلان

فرمانداري

350

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

پيمان بازديدي

سرزمين ايده آل ما

1

peyke_zamin@yahoo.com

01333122926

01333122926

استان گيلان

استانداري و نيروي انتظامي

350

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

مهوش قربان نژاد

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

2

sabzkaran@gmail.com

01333667633

01333667633

ملي

وزارت كشور و نيروي انتظامي

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

نسيم طواف زاده

سبزكاران بالان

3

info@laenso.com

01342548151

09123158236

0135251002

استاني

وزارت كشور و استانداري

300

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

ابراهيم زماني

انجمن دوستداران محيط زيست لنگرود

4

leilamasrori@gmail.com

01344540797

0134242422

استان گيلان

استانداري گيلان

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي؛اكوتوريسم

احمد اسماعيل نيا

انجمن طرفداران توسعه بندر انزلي

5

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن  

محدوده جغرافیایی فعالیت

(فراملی، ملی، استانی، شهرستان)

مرجع ثبت

تعداد اعضا

زمینه فعالیت تخصصی

 ( تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها، طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان، دریایی و...)

نام مسئول

نام انجمن

ردیف

-

-

09118279400

شهرستاني

فرمانداري

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

غلامرضا نوزاد

شقايقهاي وحشي هیرکانی

6

09111436361

شهرستاني

استانداري

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

راحیل محمدی بشر

انجمن حمایت از حیوانات کاسپین مجلسی

7

09211745025

شهرستاني

استانداري

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

علیرضا میرخورسندی

کانون فعالان محیط زیست یالمند

8

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن  

محدوده جغرافیایی فعالیت

(فراملی، ملی، استانی، شهرستان)

مرجع ثبت

تعداد اعضا

زمینه فعالیت تخصصی

 ( تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها، طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان، دریایی و...)

نام مسئول

نام انجمن

ردیف

09118429750

شهرستانی

شهرستانی

استانداري

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

زينب سالاري

كانون قدمهاي سپيد رودسر

9

saeedabbasi2@yahoo.com

استاني

اداره ثبت رشت

100

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

سعید عباسی

جنگلهای سبز کادوس

10

gilar.bird@gmail.com

09900689782

استاني

اداره ثبت شركتها

20

آموزشي و تنوير افكار عمومي

خانم اپرام

گيلار تالابهاي كاسپين

12

09111438933

شهرستانی

دارای کد رهگیری

50

آموزشي و تنوير افكار عمومي

مریم مدافع

انجمن هم اندیشان و هم یاران زمین پاک

13

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن  

محدوده جغرافیایی فعالیت

(فراملی، ملی، استانی، شهرستان)

مرجع ثبت

تعداد اعضا

زمینه فعالیت تخصصی

 ( تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها، طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان، دریایی و...)

نام مسئول

نام انجمن

ردیف

peyke_zamin@yahoo.com

01333126559

09111844807

استاني

نيروي انتظامي

150

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

شيرين پارسي

جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست

14

a.mirehjini@yahoo.com

01344661429

01344661429

ملي

اداره ثبت

600

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

عباس ميره جيني

موسسه هزاردستان چمن ماسال

15

b_amdadgar@yahoo.com

09111375090

شهرستان

اداره ثبت شركتها و نيروي انتظامي

20

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

خانم شجاعي

بانوان امدادگر

16

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن  

محدوده جغرافیایی فعالیت

(فراملی، ملی، استانی، شهرستان)

مرجع ثبت

تعداد اعضا

زمینه فعالیت تخصصی

 ( تالاب، ارزیابی، حیات وحش، آلودگی ها، طبیعت گردی و اکوتوریسم، حفظ کوهستان، دریایی و...)

نام مسئول

نام انجمن

ردیف

-

09111412568

استانی

استانداری

100

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

علیرضا پوریوسفی

انجمن بوم بانان گیلان

17

01333774822

01333774822

استاني

محيط زيست

300

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

مازيار اسكندري

سپاه جنگل

18

-

-

09113829429

شهرستان

فرمانداري

9

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

ليلاصاحب كشاف

سبز انديشان

19

-

-

09398330038

استاني

استانداري

14

آموزش محيط زيست  فرهنگ سازي

سيد ميثم موسوي

هنرمندان بشر دوست و حافظ محيط زيست

20

09113349781

شهرستان

استانداري

30

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

سید محسن بخشی

انجمن حافظان محیطزیست سیاهکل

21

01342223643

09373848722

استاني

استانداري

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

محمد مه رو

انجمن مردم نهاد  رفتگران طبيعت 

22

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن

محدوده جغرافیایی فعالیت

مرجع ثبت

تعداد اعضا

زمینه فعالیت تخصصی

نام مسئول

نام انجمن

ردیف

09113333823

استانی

استانداري

120

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

طاهره صبوری

موسسه بوم پژوهش گیلان پاک

23

Ramin.shiralipour2008@gmail.com

01342324686

  • 09115453398

شهرستان

استانداري

100

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

رامین       شیر علیپور

موسسه محیط زیست دوستداران  سیاهکل  

24

  • 09111315530

استانی

استانداري

80

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

زهره شمشادی

جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان  

25

  • 09113420889

شهرستان

استانداري

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

صادق میرزازاده

موسسه پیشگامان محیط زیست کیاشهر 

26

آدرس الکترونیکی

نمابر

تلفن

محدوده جغرافیایی فعالیت

مرجع ثبت

تعداد اعضا

زمینه فعالیت تخصصی

نام مسئول

نام انجمن

ردیف

09113830868

شهرستان

استانداري

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

حمیدرضا زاد زیده سرایی

احیاگران سرزمین سبز ابریشم

27

  • 09128838022

شهرستان

استانداري

30

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

حمید کریمی

موسسه آوای ترنگ

28

  • 09116051809

شهرستان

دارای کد رهگیری

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

ساره حکیمی

موسسه آسمانرود

29

  • 09198884835

شهرستان

استانداري

50

آموزشي؛پژوهشي؛ تنوير افكار عمومي

پیمان رستمی

انجمن نبض طبیعت

30 
تشکل جمعیت سبز کاران
تشکل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست - جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست گیلان
تشکل  انجمن کودکان سبز اندیش
تشکل  موسسه پیشگامان محیط زیست بندر کیاشهر
 تشکل سپاه جنگل
 تشکل جمعیت دوستداران محیط زیست لنگرود
تشکل  
پیشاهنگان سبز

موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما
گروه سبز ماسال

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید