.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش

نام رئیس اداره: عارف شادکام

نشانی: تالش خیابان مبارزان- اداره حفاظت محیط زیست تالش

 
تلفن: 44232149-013
نمابر44224507-013
 E-mail    :  mohitzisttalesh@yahoo.com

مناطق تحت مدیریت: مناطق حفاظت شده لیسار

واحد های محیط بانی تابعه:
1- سر محیط بانی لیسار( جوکندان) منطقه حفاظت شده
2- سر محیط بانی منطقه شکار ممنوع

بخشهای اداره:
1-واحد کارشناسی( انسانی – طبیعی)
2-واحد حقوقی
3– واحد مالی
4- واحد صدور پروانه (شکار صید و دفترچه) واحد دفتری
5-واحد اجرایی
6-واحد دبیرخانه


بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید