منطقه شكار ممنوع
1398/5/7 دوشنبه
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
1398/5/7 دوشنبه
logo
1398/5/7 دوشنبه
1392/4/18 سه‌شنبه
منطقه شکار ممنوع اشکورات:
اين منطقه در شهرستان رودسر و در شرق گيلان قرار دارد و داراي مساحتي در حدود  46/30347 هكتار و محيطي در حدود 82  كيلومتر مي باشد و در سال 1/9/1381 توسط سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان منطقه شكار ممنوع اعلام شد و در تاریخ 15/1/87 بمدت 5 سال ، سپس از تاریخ  1/5/96  به مدت 5 سال دیگر توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع تمدید گردید این منطقه در مختصات جغرافیایی طول شرقی  ً55.7 َ25 ْ50 -  ً3.8 َ13 ْ50  و عرض شمالی  ً54.9 َ57 ْ36 -  ً51.7 َ43 ْ36   قرار دارد. قسمت اعظم جنوب و غرب اين منطقه پوشيده از جنگل بوده و مابقي آن اراضي ديم متراكم و نيمه متراكم تشكيل داده است و از نظر توپوگرافي ارتفاع بين 500 – 2500 متر را در برمي گيرد كه سرشاخه هاي متعددي از رودخانه هاي گزاف رود و پلرود در اين منطقه جاري است.
گونه هاي شاخص پرندگان منطقه عقاب جنگلي Pomarina، كبك Chukar alectoris، قرقاول Phasianus colchicus، شاه بوف Bubo bubo، جغد كوچك Athena noctula، طرلان Accipiter gentilis، پيغو Accipiter bervipes، سارگپه Buteo buteo و عقاب طلايي Aquila chrysaetus بوده و پستانداران شاخص منطقه مرال Cervus elaphus، شوكا Capreolus capreolus، خرس Ursus arctos، پلنگ Panthera pardus، سنجابك جنگلي Dryomys nitedula، موش شكول Glis glis، گربه جنگلي Felis chaus، گرگ Canis lupus، روباه Vulpes vulpes و شغال Ccanis aureus مي باشد.
گونه هاي درختي شاخص بلوط Querqus sp، راش Fagus orientalis، ون Fraxinus sp، انجيلي Parrotia persica، آزاد Zelkova carpinifolia و گردو Juglans nigra و گونه هاي درختچه اي شاخص سياه وليك Crataegus melanocarpa، ازگيل Mespilus sp، زرشك Berberis vulgaris، فندق    Corylus avellana و ليلكي Gleditschia caspia و گونه هاي شاخص علفي گاوزبان Echium amoenum، بابونه Anthemis sp، عشقه Hedera helix، گون (كلاه ميرحسن) Astragalusو گزنه Urtica dioca مي باشد.
پاسگاه محیط بانی اشکورات در منطقه  شکار ممنوع اشکورات  ، برای امر حفاظت منطقه اختصاص یافته است.

منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک:
        منطقه شکار ممنوع دیلمان درفک در 10 کیلومتری جنوب شهرستان سیاهکل قرار گرفته است
و از سال 1374 بصورت شکار ممنوع مدیریت شده است و پس از آن دوبار نیز تاکنون ممنوعیت شکار در آن تمدید گردیده است وسعت منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک 99/44885 هکتار بوده و وضعیت توپوگرافی منطقه جنگلی ، مرتعی ، کوهستانی می باشد .
این منطقه در مختصات چغرافیایی طول شرقی       ً17.3 َ02 ْ50 - ً06.6 َ35 ْ49 و عرض شمالی ً07.6 َ04 ْ37 - ً40 َ51 ْ36  قرار دارد .
 گونه های مهم جانوری شامل مرال ، شوکا ، پلنگ ، خرس قهوه ای ، شغال ، گراز ، گربه جنگلی ، سمور ، رودک می باشد.
 گونه های گیاهی مهم آن شامل : افرا ، ممرز ، پلت ، شیردار ، راش ، توسکا ، لیلکی ، لرگ ، صنوبر ، انار ، تمشک ، شب خسب ، بلوط ، ون ، شمشاد ، گردو و ملج می باشد و
در مواردی مورد توجه مراکز دانشگاهی برای تفرج قرار گرفته است آبشار لونک در ضلع شمالی منطقه و در نزدیکی راه دسترسی به منطقه پذیرای تعداد بسیار زیادی از گردشگران در فصول مختلف سال می باشد . این منطقه یکی از بهترین مناطق برای حفاظت از نظر
تنوع زیستی بوده که توانایی ارتقای سطح را به یکی از مناطق چهار گانه دارد .
       گونه هاي شاخص پرندگان منطقه عقاب طلايي Aquila chrysaetos، كلاغ نوك سرخ Pyrrhocorax pyrrhocorax، عقاب جنگلي Aquila pomarina، كبك Alectoris chukar، قرقاول Phasianus colchicus، جغد جنگل Strix aluco، شاه بوف Bubo bubo، جي جاق Garrulous glandarius و داركوب ها Turdidae بوده و پستانداران شاخص منطقه مرال Cervus elaphus، شوكا Caprelus capreolus، خرس Ursus arctos، پلنگ Panthera pardus، سياه گوش Lynx، گراز Sus scrofa، سمور جنگلي Martes martes، گرگ Canis lupus و روباه Vulpes vulpes بوده و ماهيان شاخص منطقه قزل آلاي خال قرمز Salmo trutta مي باشد.
گونه هاي درختي شاخص افرا Acer sp، شيردار Acer cappadocicum، بلوط Quercus sp، گردو Juglans regia و آزاد Zelkova carpinifolia بوده و گونه هاي درختچه اي شاخص زرشك Berberis vulgaris، تمشك Rubus sp، زلنگ Froriepia subpinnata، كاسني Cichorium intybus و آناقليس Anagalis arvensis مي باشد.
پاسگاه محیط بانی آغوزی  در داخل منطقه شکارممنوع دیلمان درفک و پاسگاه محیط بانی دوستلات   ، برای امر حفاظت منطقه اختصاص یافته است.

 
 
منطقه شکار ممنوع اژدها بلوچ :
 منطقه شکار ممنوع اژدها بلوچ با وسعت 92/401 هکتار در دهستان علی آباد و در حدود سه کیلومتری بخش لشت نشاء از توابع شهرستان رشت واقع گردیده است که در طی مصوبه شماره 5162 12 
مورخ 15/8/79 بمدت سه سال بعنوان منطقه شکار ممنوع قرار گرفته که از تاریخ 1/2/87 به مدت 5 سال دیگر نیز بعنوان منطقه شکار ممنوع مورد تمدید قرار گرفت .
این منطقه در مختصات جغرافیایی طول شرقی ً46 َ50 ْ49 - ً15.6 َ49 ْ49 و عرض شمالی ً59.2 َ24 ْ37 - ً23 َ23 ْ37  قرار دارد . این منطقه از طرف شمال به روستاهای اژدها بلوچ و شمیرسرا ، از طرف جنوب به روستاهای جیلدان ، ملکیو ، دوباجو ، از طرف شرق به جاده ارتباطی جیلدان اژدهابلوچ و از طرف غرب نیز به روستای نوده محدود می باشد .
این منطقه مجموعه ای از آبگیرها و استخرهای طبیعی است ( از نظر طبیعی باتلاق ، نیزار و با پوشش درختی ) که از نظر زیستگاه گونه های مختلف پرندگان مهاجر آبزی دارای ارزش زیست محیطی می باشد .
از لحاظ اقلیمی در منطقه معتدل خزری قرار گرفته است .
پوشش گیاهی منطقه شامل : جامعه توسکای قشلاقی ، صنوبر ، لیلکی، ولیک ، تمشک ، نی ، لوئی ، آزولا ، آقطی ، نیلوفر وحشی ، سازو ، عدسک آبی ، بارهنگ ، ، علف هفت بند ، آلاله ، گزنه ، زنبق آبی ، فرفیون ، درمنه ، سرخس ، نعناع ، سرخاک کولی .
پوشش جانوری منطقه شامل : شغال ، گربه جنگلی ، گراز ، شنگ ، سینه سرخ ، چرخ ریسک ، باکلان ،
سنقر تالابی ، سار ، توکای سیاه ، توکای باغی ، چنگر ، خوتکا ، پرستو ، قمری ، بلبل ، سنجابک درختی ،
اردک ارده ای ، اردک سرسبز ، اردک سرحنایی ، پری شاهرخ ، مارمولک سبز ، قورباغه ،وزغ، لاک پشت برکه ای ، مار آبی و کورمار .


منطقه شکار ممنوع ناو اسالم  :
اين منطقه با وسعت حدود 4919 هكتار در سال 11/6/1381 توسط سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان منطقه شكار ممنوع اعلام شد و در تاریخ 15/1/87 به مدت 5 سال  سپس از تاریخ  1/4/91  به مدت 5 سال دیگر توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع تمدید گردید.
 حداقل ارتفاع آن از سطح دريا 600 متر و حداكثر تا 2000 متر مي باشد . اين منطقه بين طول شرقی  ً11.7 َ47 ْ48 -  ً22 َ41 ْ48  و عرض شمالی  ً0.1 َ41 ْ37 -   ً24.7 َ36 ْ37 واقع شده و نزديكترين فاصله آن تا شهرستان تالش 40 كيلومتر و تا منطقه اسالم 30 كيلومتر و اسالم به خلخال حدود 5 كيلومتر مي باشد.
گونه هاي شاخص پرندگان منطقه عقاب طلايي Aquila chrysaetos، عقاب جنگلي Pomarina، كبك Alectoris chukar، كبك چيل Perdix perdix، تيهو Ammoperdix griseogularis، جغد گوش دراز Asio otus و شاه بوف Bubo bubo بوده و گونه هاي شاخص پستانداران منطقه مرال Cervus elaphus، شوكا    Capreolus capreolus، خرس Ursus arctus، پلنگ Panthera pardus، راكون Procion lottor، سمور جنگلي Martes mortes، روباه             Vulpes vulpes، گراز Sus scrofa و گرگ Canis lupus بوده و گونه هاي شاخص ماهيان قزل آلاي خال قرمز Salmo trutta مي باشد.
گونه هاي شاخص درختي راش Fagus orientalis، بلوط Quercus sp، ممرز Carpinus betulus، گردو Juglans regia و آزاد Zelkovs carpinifolia بوده و گونه هاي درختچه اي شاخص انار وحشي Punica granatum، گوجه فرنگي Prunus sp، خرمندي Diospyrus lotus، ليلكي Gleditschia caspica و ازگيل     Mespilus germanica بوده و گونه هاي شاخص علفي بنفشه گلپر Heraclenum persicum و سنبل الصيب Nardostachys jatamansii، سيكلامن Cyclamen persicum، پلم Sambucus ebulus، آويشن Thymus sp و گزنه سفيد Lamium album مي باشد.
پاسگاه محیط بانی ناو اسالم در منطقه  شکار ممنوع ناو  ، برای امر حفاظت منطقه اختصاص یافته است.

 
منطقه شکار ممنوع تالاب استیل :
این تالاب در فاصله 5/2 کیلومتری شهرستان آستارا واقع گردیده است . این منطقه در مختصات جغرافیایی طول شرقی   ً23.9 َ51 ْ48 - ً39.4 َ50 ْ48 و عرض شمالی ً42.8 َ22 ْ38 - ً42.1 َ21 ْ38  قرار دارد . این تالاب بدلیل برخورداری از امتیازات فراوان از جمله امنیت نسبی ، کمی عمق آب هرساله پذیرای پرندگان مهاجر می باشد.  مساحت این منطقه در حدود 48/142 هکتار بوده و در سال 15/7/1381 توسط سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شد و در تاریخ 15/1/87 به مدت 5 سال دیگر نیز مورد تمدید قرار گرفت . حجم آب این استخر بطور تقریبی یک میلیون مترمکعب و آب آن نیز عمدتا از نزولات جوی تامین می گردد.این تالاب از شمال به روستای غلام محله و شالیزارهای روستای عباس آباد از جنوب به روستای دربند از شرق به جاده آستارا به تالش و از غرب به دامنه های کوه آستارا منتهی می گردد
پوشش گیاهی این منطقه عمدتاً شامل درختان توسکای قشلاقی به همراه نی و گیاهان علفی
می باشد . تالاب از درختان متعددی پوشیده شده که منظره دلپذیری را به آن بخشیده است .
این منطقه بدلیل تجمع تعداد زیادی از پرندگان مهاجر بویژه پرنده حمایت شده قو در سال 1372 پیرو درخواستهای مکرر مردم آستارا منطقه شکار ممنوع اعلام گردید در این سال بیش از 3000 قو از انواع گنگ و فریادکش تالاب استیل و مناطق همجوار آن را بعنوان زیستگاه زمستان گذرانی انتخاب نموده بودند .
    مناسبترین زمان بازدید از این منطقه در تابستان و بهار و همینطور ایام نوروز می باشد . ضمناً مناظر بدیع و زیبای تجمع پرندگان در فصول مهاجرت دیدنی و تماشایی می باشد .
پرندگان شاخص منطقه شامل باكلان Phalacrocora phalacrocorax، حواصيل ها Ardeidae و اگرتEgretta alba  بوده و پستانداران شاخص آن شغال Canis aureus و ماهيان شاخص آن كاراس Carassius carassius مي باشد.
گونه درختي شاخص توسكاي قشلاقي Alnus glutinosa، درختچه اي شاخص گونه تمشك Rubus sp و علفي هاي شاخص گونه هاي ني Phragmites australis، مرغ Agropyron sp و لويي Typha latifolix مي باشد.

شكار ممنوع جیرنده:
  منطقه شكار ممنوع جیرنده  با وسعت  64161 هكتار در فاصله 5/15 کیلومتری  جنوب شرقی شهرستان رودبار واقع است و  با توجه قرار گیری منطقه موصوف ،در کریدور منطقه حفاظت شده الموت قزوین و حفاظت شده سیاهرود رودبار ،  از پتانسیل بالایی  برای حیات وحش منطقه برخوردار است .
این منطقه  از تاریخ  20/9/98  به مدت 5 سال توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردید و در مختصات جغرافیایی طول شرقی   369077-416451 E)  UTM) و عرض شمالی (  4070189-4044234  N)  و در حوزه شهرستان رودبار  واقع است این محدوده به واسطه واقع شدن در منطقه بین اقلیمی معتدل مرطوب خزری و ایرانی تورانی منطقه قزوین، دارای تنوع اکولوژیکی گیاهی و جانوری بسیار بالا می باشد. محدوده به صورت کامل کوهستانی و پر فراز و نشیب می باشد. این محدوده تقریبا فاقد جنگل متراکم پهن برگ بوده و قالب درختان پراکنده آن گونه سوزنی برگ اورس می باشد. این منطقه جمعیت خوبی از پلنگ ایرانی را در خود جای داده است. بعد از ثبت این منطقه به عنوان شکار ممنوع، در سال 1398 در یکی از ایستگاهها سرشماری تعداد 7 راس کل و بز سرشماری شد.
ازگونه های طبیعی شاخص جانوری منطقه : کل و بز، پلنگ ایرانی، سیاه گوش، گربه جنگلی، گرگ ، خرس قهوه ای ، کفتار، شغال، خرگوش وحشی، دوپا،و انواع پرندگان شکاری و کرکس مصری ،همای، کبک ، تیهو، کفترچاهی  و ... می باشد.
درخصوص گونه های گیاهی منطقه می توان گفت یکی از غنی ترین زیستگاههای گیاهان مرتعی می باشد و شرایط آب و هوایی آن از نیمه مرطوب سرد تا نیمه خشک سرد متغیر است و بارندگی  آن بین 300 تا 600 میلی متر در سال می باشد.