.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی

نام رئیس ادره: احسان هادی پور

نشانی: بندر انزلی- خیابان معلم- جنب اداره جهاد کشاورزی
تلفن: 44428901-013
نمابر: 44433680-013
E-mail:   doeportanzali@yahoo.com
مناطق تحت مدیریت: محدوده شهرستان – پناهگاه حیات وحش چوکام- پناهگاه حیات وحش سرخانکل

واحد های محیط بانی تابعه: قلم گوده - سرخانکل

بخشهای اداره:
1-واحد کارشناسی( انسانی – طبیعی)
2-واحد حقوقی
3 – واحد مالی
4- واحد صدور پروانه (شکار صید و دفترچه)
5- واحد دفتری 
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید