.
متون عمومي
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر
 
نام رئیس اداره :اکبر میغی


نشانی :     رضوانشهر- خیابان امام (ره)- ابتدای بلوار امام رضا(ع)
تلفن : 44621768-013
نمابر : 44621767-013

 آدرس ایمیل : 
Mohitzist.rezvanshahr@yahoo.com
مناطق تحت مدیریت : فاقد مناطق چهارگانه – فقط دارای حفاظت شده 10% جنگلی
 
واحد های محیط بانی تابعه : دارای کانکس به عنوان پاسگاه نهالستان چوکا بودکه بعد از تشکیل اداره بعلت نزدیکی به اداره منحل گردید.
 
بخشهای اداره:
1-ریاست
2– بخش کارشناسی
3- بخش حقوقی
4- بخش اجرایی (یگان حفاظت)
5- بخش اداری و مالی

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید