.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان

نام رئیس اداره: علی  امیری
نشانی: لاهیجان- خ22 آبان- جنب کتابخانه شهید باهنر

تلفن: 42223006-013
نمابر: 42225006-013
E-mail    :  Environmentlahijan@yahoo.com

مناطق تحت مدیریت: تالاب امیر کلایه

واحد های محیط بانی تابعه: پاسگاه سر محیط بانی امیر کلایه
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید