.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود

نام رئیس اداره:سید امین نجات
نشانی: لنگرود – خیابان کشاورز- کوی ولایت – اداره حفاظت محیط زیست لنگرود
تلفکس :42564100-013
                                                                                   
مناطق تحت مدیریت: -
 
واحد های محیط بانی تابعه: پاسگاه سر محیط بانی چمخاله
 
بخش های اداره:
1- واحد کارشناسی
2- دبیر خانه
3- روابط عمومی
4- مالی و تدارکات
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید