.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر

نام رئیس اداره : علی محمدپور 
مناطق تحت مدیریت :   منطقه حفاظت شده جنگلی سرولات و جواهردشت - منطقه شکار ممنوع اشکورات –  اثر طبیعی ملی چشمه دمکش
واحد های محیط بانی تابعه :  پاسگاه محیط بانی ارکم

بخشهای اداره : 
1- ریاست  
2- واحد محیط طبیعی  
3- واحد محیط انسانی
4- واحد صدور پروانه  
5- واحد حقوقی     
6- واحد امور مالی و تدارکات                        

نشانی :   رودسر - خیابان شهداء - خیابان شهید برقزان -  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر
تلفن :42624994-013
نمابر :42624993-013

                                                                                   
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید