.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال

نام رئیس اداره: رامین زراعتی

نشانی: ماسال – بلوار آزادی – قبل از دادگستری- جنب آتش نشانی ماسال

 
تلفن: 44666020-013
نمابر: 44666020-013
  

مناطق تحت مدیریت:
منطقه شکار ممنوع چسلی ماسال

واحد های محیط بانی تابعه: محیط بانی ماسال- محیط بانی شاندرمن
 
بخشهای اداره:
1-بخش محیط بانی
2– یگان حفاظت
3– و بخش کارشناسی
4- استقرار و پایش

 
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید