.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا
نام رئیس اداره: علي اصغر آزاد 
نشانی: صومعه سرا- میدان ولیعصر- بلوار شهدا-گلشهر-جنب اداره کمیته امام خمینی(ره)
تلفن: 44322171-013
نمابر: 44325800-013
E-mail    : mohiozist-som@yahoo.com

مناطق تحت مدیریت:

نام پاسگاهها:
1- پاسگاه محیط بانی سلکه در پناهگاه حیات وحش سلکه به مساحت 360 هکتار واقع در روستای هنده خاله
2- پاسگاه محیط بانی اسپند در منطقه حفاظت شده سیاه کشیم به مساحت 4500 هکتار واقع در روستای اسپند
3- پاسگاه محیط بانی سیاه درویشان در منطقه حفاظت شده سیاه کشیم به مساحت 4500 هکتار واقع در روستای سیاه درویشان
خدمات قابل ارائه:
بخش محیط طبیعی:
اجرای مقررات شکار و صید و حفاظت از مناطق تحت مدیریت- پایش مناطق- حفاظت از رود خانه ها و جلوگیری از برداشت شن و ماسه – بررسی شکوائیه های زیست محیطی – صدور پروانه شکار و صید و دفترچه شناسایی شکار و صید
بخشهای اداره:
ریاست – دبیرخانه- حقوقی- واحد کارشناسی-بایگانی- نمازخانه-انبار – اسلحه خانه- امور مالی- سریداری
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید