.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار


نام رئیس اداره :
  رامین حسین زاده

نشانی اداره :
 گیلان رودبار جنب پارک چمران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار

تلفن  : 31623044-013

فکس : 31626043-013

آدرس ایمیل : roodbardoe@gmail.com
 

مناطق تحت مدیریت :

حوزه استحفاظی شهرستان رودبار

 1. بخش مرکزی (رستم آباد، رودبار، منجیل و لوشان)
 2. بخش رحمت آباد و بلوکات (توتکابن)
 3. بخش خورگام (بره سر)
 4. بخش عمارلو (جیرنده و کلیشم)

مناطق و آثار طبیعی-ملی تحت حفاظت:

 1. منطقه حفاظت شده سیاهرود
 2. اثر طبیعی ملی سوسن چلچراغ (داماش)
 3. غار یخچال درفک
 4. سرو هرزویل


بخشهای اداره:

 1. ریاست
 2. معاونت
 3. کارشناسی
 4. نظارت و پایش
 5. حقوقی
 6. محیط طبیعی
 7. یگان حفاظت
 8. آموزش و روابط عمومی


واحد های محیط بانی تابعه: 

پاسگاه محیط بانی داماش 

پاسگاه سر محیط بانی جیرنده (در دست پیگیری)

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید