.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل
اداره حفاظت محیط زیست سیاهکل

نام رئیس اداره : لطیف  جواهر دشتی 
تلفن : 42322089-13
نمابر : 42322089-13
Email :

mohitezistsiahkal@yahoo.com
منطقه تحت مدیریت : منطقه شکار ممنوع دیلمان ـ درفک
نام پاسگاه تابعه : پاسگاه محیط بانی آغوزی
بخشهای اداره : واحدهای کارشناسی ، حقوقی ، صدور پروانه ، اداری و مالی
خدمات قابل ارائه :
ـ بازدید کارشناسی استقرار
ـ بررسی شکوائیه
ـ پایش صنایع
ـ ساماندهی زباله های شهری و روستایی
ـ روابط عمومی و آموزش
ـ پایش منطقه شکار ممنوع
ـ نظارت بر کار واحدهای دانه بندی شن و ماسه و جلوگیری از برداشت غیر مجاز
ـ صدور پروانه صید و شکار
ـ گشت و کنترل مناطق و شکارگاهها و جلوگیری از تخلفات شکار و صید
ـ انجام امور اداری ، مالی ، حقوقی
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید