مديران اداره كل و معاونت ها
1398/6/26 سه‌شنبه

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
33824626
33824627

رشت. خیابان رسالت. کد پستی 4185713159
info@gilandoe.ir


دفتر مدیریت
33827040-33841700معاونت اداري
مالي

معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل : گيل آوا  همام 

تلفن : 33833929

معاونت نظارت و پایش

معاون  اداره نظارت و پايش : احسان اله شكري
33824628

 معاونت فنی

معاون فني : منصور سربازي
33833931ذيحسابي

ذيحساب : هادي  قديري

تلفن : 33829562

 

اداره حراست :

مسئول اداره حراست : امير ساجدي راد

تلفن : 33829563

 


اداره روابط عمومي

رییس اداره روابط عمومي : علي اصغر روشني

تلفن : 33829561


اداره بازرسي

رييس اداره بازرسي: عباس رضا نژاد

تلفن :33828997اداره حقوقي 
سرپرست  اداره حقوقي : رضا  طورچيان

تلفن :33833924

یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت : ساسان اکبری پور
تلفن :33822280
 

سال 1400 سال توليد ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها