مديران ادارات شهرستان ها
1398/6/26 سه‌شنبه

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا:   وحيد  مصطفي دوست   09125630466

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل :   لطيف جواهر دشتي  09111443800

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن :         مصطفی فلاح مجاور   09112376399

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش :     رامين   شيلاتي        09111836236

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر :   اكبر ميغي       09111830512

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی :  سید فرشید فلاح    09113406353

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه :   رضا زماني  09113380278

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت :      حمزه عشوري     09113816095

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان :      علي اميري     09112399028

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود :   ايوب   زارع      09127616032

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر:    علي محمدپور     09112424255

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش :   محمدرضا روشني      09120212981

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال:‌   رامين زراعتي      09112399032

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان صومعه سرا : علي اصغر آزاد  09113825852

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار: علی فرهی تکرمی     09111389621

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت :     تورج صادقي       09113367115

اداره و نظارت و پايش تالاب انزلي       :    سمانه  قرباني        09113337292

اداره پارک ملی خشکی دریایی بوجاق : ساسان اکبری پور           09111302054

 
سال 1400 سال توليد ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها