.
موقعیت جغرافیایی
1394/6/4 چهارشنبه

 موزه :
موزه ها مکان هایی جهت ثبت، شناسایی، طبقه بندی ،نگهداری و نمایش نمونه ها جلوه
ها و ذخایر متنوع گیاهی و جانوری هستند. این نوع موزه با هدف حفظ ذخایر غیر زنده ژنها در ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش ، ارتقای سطح آگاهی ، دانش و فرهنگ محیط زیستی مردم، شناساندن هرچه بیشتر محیط طبیعی به جامعه،شناخت ارتباط انسان با طبیعت و میزان دخالت او در آن و در نهایت بررسی و بیان تکامل حیات تأثیر فعالیت نموده و در پر کردن اوقات فراغت و جلب گردشگر نقش مهمی دارد.موزه تنوع زیستی این امکان را به وجود می آورد که بسیاری از انسان ها که قادر به مشاهده جانوران و حیات وحش در طبیعت نیستند ، آنها را از نزدیک دیده و با نام و ویژگیهای ظاهری و زیستی آنها آشنا شوند و محققان نیز بتوانند بر روی گونه های مختلف جانوری و گیاهی موجود در آن مطالعه نمایند.


اسامی موزه های محیط زیست گیلان

تلفن

آدرس

موزه اداره کل حفاظت محیط زیست

33824626-013

رشت-خیابان رسالت-

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان

 

  


مسئول موزه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان :   سرکار خانم مهندس حمیرا صفری

متون عمومي
1394/6/29 یکشنبه نماد جانوری و گیاهی استان گیلان


بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید