.
اسامی مدیران

حوزه ریاست

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

حسن پسندیده

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

33375898


 

معاونت
نام
سمت
شماره تماس
تصویر
سید عظیم هاشمی
 معاون توسعه مدیریت و منابع
33375899
عبدالحسین مظفری
معاون فنی
33375191
سید ابراهیم سید موسوی
سرپرست معاونت نظارت و پایش 


 

روسای ادرات مستقل ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محمد سعید محمدی

رئیس اداره روابط عمومی

33378623

سعید میرزا حسینی  

رئیس اداره مدیریت عملکرد

33375064

مخدره کشاورز

رئیس اداره حقوقی

 33374900

غلامرضا جهان تیغ

سرپرست اداره حراست

33375925

زین العابدین رستمی 

رئیس اداره آموزش و پژوهش

 33374900

غلامرضا جهان تیغ

فرمانده یگان حفاظت

33355193

 

روسای ادارات ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

اصغر طارمی

سرپرست اداره امور اداری

33355194

مهناز بهرامی پور

رئیس اداره امور مالی

 33374900

معصومه خلفی

رئیس اداره محیط زیست  انسانی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

صادق خسروی 

رئیس اداره محیط زیست طبیعی

 

سیاوش رضازاده

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

 33374900

مارال حسن خانی 

رئیس اداره امور آزمایشگاهها

 

سعیده خضیر 

سرپرست اداره امور نظارت و پایش

 

 

روسای ادارات شهرستان

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محمد جلیلوند

رئیس اداره شهرستان تاکستان

35237104

جمشید کاوسی

رئیس اداره شهرستان قزوین

33378625

احمد زارعی

رئیس اداره شهرستان بوئین زهرا

34225525

محمد ایرانژاد

رئیس اداره شهرستان  آبیک

32891331

اکبر کشت پروز

رئیس اداره شهرستان  البرز

32246211

مجتبی خاکپور

رئیس اداره نمایندگی شهرستان آوج

34622622

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *