.
اسامی مدیران

حوزه ریاست

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

حسن پسندیده

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

33375898


 

معاونت
نام
سمت
شماره تماس
تصویر
سید عظیم هاشمی
 معاون توسعه مدیریت و منابع
33375899
عبدالحسین مظفری
معاون فنی
33375191
سید ابراهیم سید موسوی
معاون نظارت و پايش


 

روسای ادرات مستقل ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محمد سعید محمدی

رئیس اداره روابط عمومی

33378623

سعید میرزا حسینی  

رئیس اداره مدیریت عملکرد

33375064

مخدره کشاورز

رئیس اداره حقوقی

 33374900

غلامرضا جهان تیغ

رييس  اداره حراست

33375925

زین العابدین رستمی 

رئیس اداره آموزش و پژوهش

 33374900

مهدي طاهري

فرمانده یگان حفاظت

33355193

 

روسای ادارات ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

اصغر طارمی

سرپرست اداره امور اداری

33355194

مهناز بهرامی پور

رئیس اداره امور مالی

 33374900

معصومه خلفی

رئیس اداره محیط زیست  انسانی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

صادق خسروی 

رئیس اداره محیط زیست طبیعی

 

سیاوش رضازاده

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

 33374900

مارال حسن خانی 

رئیس اداره امور آزمایشگاهها

 

جمشيد كاووسي 

رييس اداره امور نظارت و پایش

 

 

روسای ادارات شهرستان

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محمد جلیلوند

رئیس اداره شهرستان البرز

اميد رحماني 

رئیس اداره شهرستان ابيك

احمد زارعی

رئیس اداره شهرستان تاكستان

محمد ایرانژاد

رئیس اداره شهرستان  بويين زهرا

اکبر کشت پرور

رئیس اداره شهرستان قزوين

مجتبی خاکپور

رئیس اداره نمایندگی شهرستان آوج

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *