مديريت سبز
1397/2/20 پنجشنبه
برای دانلود فایل روی لینک رو به رو کلیک کنید » مدیریت سبز


مسئول مدیریت سبز اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان : مهندس احسان اله شکری 09111421085
دبیر مدیریت سبز اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان : مهندس بلال دیان  09113339549 
سال 1400 سال توليد ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها