.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
پرسشهاي متداول
سه‌شنبه 6 تیر 1391 آیا پرنده مهاجری وجود دارد که در تابستان به استان مهاجرت کند؟
بله. خوتکای پر سفید که در تابستان به تالاب های استان خصوصا تالاب انزلی مهاجرت می کنند.
بيشتر