اخبار برگزیده

محكوميت تخلیه کننده فاضلاب در اراضی ساحلی جوکندان به پاکسازی یک هکتار جنگل جایگزین یکسال حبس تعزیری

تخلیه کننده فاضلاب در اراضی ساحلی جوکندان به پاکسازی یک هکتار جنگل جایگزین یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست  گیلان عارف شادکام رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش بیان داشت یکدستگاه کامیون خاور لجن کش که اقدام به تخلیه فاضلاب در اراضی ساحلی جوکندان نموده بود پس از دستگیری و معرفی به مراجع قضایی به پاکسازی یک هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی جوکندان جایگزین یک سال حبس تعزیری  با نظارت اداره حفاظت محیط زیست تالش محکوم شد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از قاضی محترم شعبه 103 کیفری دو دادگاه عمومی شهرستان تالش بیان داشت  صدور احکام جایگزین حبس تاثیر بسزایی در جلوگیری از تکرار تخلفات داشته و باعث افزایش سطح اطلاعات و معلومات زیست محیطی متخلفین می شود.
بيشتر