اخبار برگزیده

برگزاري نشست مشترك سازمانهاي مردم نهاد لاهيجان با رييس و كاركنان اداره حفاظت محيط زيست لاهيجان

نشست مشترك سازمانهاي مردم نهاد لاهيجان با رييس و كاركنان اداره حفاظت محيط زيست لاهيجان برگزار شد .
 
به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست گيلان  ؛نشست مشترك سازمانهاي مردم نهاد شهرستان لاهيجان با اداره

حفاظت محيط زيست لاهيجان در محل اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لاهيجان برگزار گرديد.

رييس  اداره لاهيجان ضمن عرض خير مقدم به حضار اعلام نمود كه تشكل هاي فعال در شهرستان لاهيجان كاملا تخصصي

عمل مي نمايد و اين از ويژگي هاي مثبت سازمانهاي مردم نهاد لاهيجان مي باشد .

وي  ضمن ارائه آماري در خصوص عملكرد آموزشي شهرستان در سال گذشته اعلام نمودند كه مساله پسماند براي اين اداره

از اهميت ويژه اي برخوداراست هر چند معضل پسماند فقط مختص لاهيجان نيست ويك معضل كشوري است وبايد با كمك

همديگر براي حل اين معضل راهكاري پيدا نمود.

در ادامه  اين نشست  سترگي رئيس اداره آموزش اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان هدف از برگزاري اين جلسات را

ارزيابي چگونگي ارتباط سازمانهاي مردم نهاد با ادارات تابعه مي باشد ودر ادامه اشاره نمود كه خوشبختانه اداره لاهيجان

ارتباط بسيار خوبي با سازمانهاي مردم نهاد دارد.

وي همچنين افزود   وجود تشكل هاي مردم نهاد امتيازي براي دولت مي باشد كه بايد از اين پتانسيل براي حفظ وحراست از

محيط زيست استفاده شود.ايشان ضمن اشاره به توافق صورت گرفته با آموزش و پرورش در خصوص آموزش زيست محيطي

در مدارس اعلام نمودند كه با اين توافق موانع حضور محيط زيست در مدارس برطرف گرديده است .

خانم امين پورنماينده انجمن هم انديشان وهمياران محيط زيست ضمن اشاره به ارتباط بسيار خوب اداره محيط زيست با

سازمانهاي مردم نهاد درخواست نمود كه محور برنامه هاي آموزشي در مدارس وروستاها كمپوست باشد وي  در ادامه

درخواست نمود كه گزارش پايش از واحدهاي آلاينده در اختيار سازمانهاي مردم نهاد قرار گيرد.

 دكتر دروديان رئيس هيات مديره انجمن بوم بانان گيل وديلم ضمن اشاره به سياست هاي كلي محيط زيست در كشور به

خصوص احياي تالاب وانتقال آب درياي خزر وهمچنين مدارس طبيعت درخواست نمود كه علاوه بر كميت آموزشي به كيفيت

آموزش نيز توجه گردد به همين منظور درخواست نمود كه در اين خصوص محتواي يكسان آموزشي هماهنگي در استان توليد گردد.

 مه رو مدير عامل  انجمن رفتگران گيلان  نيز ضمن اشاره به برنامه هاي آموزشي برگزار شده از سوي اين انجمن درسال

گذشته اشاره نمود كه در سال جاري جهت آموزش زيست محيطي برنامه هاي منظمي از سوي اين انجمن تهيه وتدوين شده

كه براين اساس مقرر شده  است در روزهاي يكشنبه هر هفته با حضوردانش آموزان در محل پاسگاه امير كلايه كارگاههاي

آموزشي برگزار شود.
عكس های مرتبط :
بيشتر