اخبار برگزیده

یک دستگاه تراکتور توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر توقیف شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر از توقیف یک دستگاه تراکتور حین حمل غیر مجاز مصالح رودخانه ای خبر داد.
به گزارش روابط عمومی  حفاظت محیط زیست گیلان، 
اکبر میغی با اعلام این خبرگفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست حین گشت و کنترل از مناطق مختلف شهرستان یک دستگاه تراکتور را که در حال بارگیری و حمل مصالح غیر مجاز رودخانه ای بود، توقیف و با تنظیم صورتجلسه تخلف به مراجع قضایی شهرستان اعزام داشتند. او همچنین عنوان کرد: به جهت جلوگیری از تخلفات محیطزیستی و برخورد با متخلفین ،پایش های مشترک با نیروهای نظامی و انتظامی  با هماهنگی مقام محترم قضائی از مناطق مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت.

بيشتر