اخبار برگزیده

بهبود وضعیت معیشتی محیط بانان از اولویت هاست

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان در بازدید از پارک ملی بوجاق ضمن تاکید بر رفع مشکلات محیط بانان،  بهبود وضعیت معیشتی آنان را از الویت های کاری خود عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان مدیر کل حفاظت محیط زیست در اولین روز حضور خود در استان گیلان، ضمن بازدید از برخی سر محیط بانی ها با محیط بانان از نزدیک دیدار و گفتگو کرد. ساسان کفایی در این بازدید ها که بصورت سرزده انجام شد، از نزدیک در جریان مسائل پاسگاهها و مشکلات محیط بانان قرار گرفت. در این برنامه بازدید که مسئول حراست و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان نیز حضور داشتند، مدیر کل حفاظت محیط زیست ، دستورات ویژه ای را در رابطه با پاسگاهها  و محیط بانان مستقر در پاسگاهها صادر کرد. کفایی در حاشیه این دیدار با تاکید بر اهمیت انجام وظیفه صادقانه و پاکدستی محیط بانان در انجام وظیفه محوله، بهبود وضعیت معیشتی آنان را در الویت کاری خود خواند.
عكس های مرتبط :
بيشتر