اخبار برگزیده

بازدید معاون فرماندار شهرستان رودبار از صنایع این شهرستان به مناسبت هفته محیط زیست

بازدید معاون فرماندار شهرستان رودبار از صنایع این شهرستان به مناسبت هفته محیط زیست

بابک خیرزاده معاونت عمرانی فرماندار رودبار  در معیت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست  و کارشناسان اداره از صنایع این شهرستان بازدید کردند.
 به گزارش روابط عمومی  حفاظت محیط زیست گیلان دراین بازدید  که معاون فرماندار و جمعی ازکارشناسان  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حضور داشتند،  معاون فرماندار  از توجه  اداره شهرستان و کارشناسان  واحد های صنعتی  به اهمیت حفظ محیط زيست و حساسيت آنها به مسايل و مشکلات زيست محيطي قدرداني کرد.  
خیرزاده افزود:  در خصوص حفظ محیط زیست با توجه به جنبه عمومی و ضرورت حفظ محیط زیست برای آینده گان هرگونه اغماض در برخورد با واحد های آلاینده منتفی است و کارشناسان نسبت به اعمال نظارت حداکثری اقدام کنند . 
 فرهی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار نیز با بیان اینکه موضوع حفظ محيط زيست وظيفه عمومي است افزود:  با صنايعي که از طريق پسماندهای تولیدی خود باعث آلودگي هاي زيست محيطي مي شوند برخورد قانونی صورت خواهند گرفت .
وی افزود: امیدواریم صنایع با استفاده از تکنولوژی نوین در رفع مشکلات خود گام های موثری بردارند.
عكس های مرتبط :
بيشتر