اطلاعیه

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 1398- 1397

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 1398- 1397

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای در سال 1397انجام داده اند و همچنین ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین واحدهای صنعتی و خدماتی اقدام به فراخوان همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز نموده است.

پرسشنامه های جدید واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 1398-1397 به همراه دستورالعمل و فایل آموزشی از مورخ 18/8/1398 در سامانه جامع معاونت محیط زیست انسانی به آدرس (https://iranemp.ir) قابل دسترس می باشد و کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی می توانند جهت تکمیل پرسشنامه های مذکور به صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ 30/9/1398 اقدام نمایند.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

  1. فقط پرسشنامه هایی که از طریق سامانه مذکور تکمیل گردیده؛ بررسی می گردند. فلذا ضروری است متقاضیان از تکمیل و ارسال پرسشنامه هایی که در زیر پورتال های ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و یا سایر سایت ها ملاحظه می فرمایند جدا خودداری فرمایند.
  2. در تکمیل پرسشنامه دقت شود برای واحدهای صنعتی صرفاً از پرسشنامه واحدهای صنعتی و برای واحدهای خدماتی از پرسشنامه واحدهای خدماتی استفاده شود.
  3. شرط لازم برای قرار گرفتن واحدهای صنعتی در فرآیند انتخاب، عدم قرارگیری واحد در لیست صنایع آلاینده می باشد.
  4. همچنین واحدهای صنعتی قبل از تکمیل پرسشنامه صنعت سبز نسبت به تکمیل اطلاعات پروفایل خود در سامانه مذکور به شرح ذیل اقدام نمایند:
  • تکمیل بخش مشخصات عمومی، مدیریت پسماند، مدیریت پساب، تولید محصولات، مواد اولیه، مواد مصرفی، مصارف آب و انرژی، منابع انسانی، توسعه فضای سبز و استانداردها و گواهینامه ها توسط واحد
  • تکمیل بخش تاریخچه پایش برای سال 97و98 توسط آزمایشگاههای معتمد

بيشتر
شعارسال 1402 مهار تورم ، رشد تولید